Start Filmul 2012 am fost avertizati online dating

Filmul 2012 am fost avertizati online dating

Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am fost avertizaţi, în nenumărate rânduri, de neobositul arhimandrit Haralambos Vasilopoulos care, în volumele publicate, scrie despre panerezia ecumenismului. Într-adevăr, dacă e să luăm în considerare toate memorandumurile impuse până astăzi Greciei de băncile sioniste din întreaga lume şi mai ales de Loja Masonică Internaţională, cu binecuvântarea VATICANULUI, vom observa că punctul culminant este atins în documentul semnat la Strasbourg, între 25-29 iunie 2014, şi intitulat SUPER-MEMORANDUM. De asemenea, Memorandumul poate fi pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.

Începând cu data de , Ierusalimul va deveni capitală spirituală. Începând cu data de se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei. Începând cu data de , vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului. Începând cu data de toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 9.b. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti. Începând cu data de , accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis. Începând cu data de , se va limita numărul spitalelor. Începând cu data de , se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie. Începând cu data de se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.

Articolul 5: Începând cu data de , se interzic specializările multiple. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.

Articolul 6: Începând cu data de , se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale. Începând cu data de , se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale. Începând cu data de vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială. Articolul 3: Începând cu data de , se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat. Începând cu data de , vor intra în vigoare drepturile homosexualilor.

În SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire, capitolul privitor la BISERICĂ, alcătuit din 15 articole, prevede, la Articolul 10, paragraf 10d, următoarele: „Referitor la anularea la SFÂNTUL MUNTE ATHOS, urmează a fi pusă în practică începând cu data de 1 iunie 2017“. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem g. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de Articolul 7: Începând cu data de , lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.

SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25 – 29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de: a. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, Î. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î. Articolul 8: Începând cu data de , se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.

Astfel, printre „acţiunile“ care mai urmează a fi puse în practică, amintim: Toate acordurile încheiate în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor şi semnate la Bousan, Coreea de Sud, în număr de peste 60, au fost deja incluse în diferite articole ale SUPER-MEMORANDUMULUI la care facem referire. Articolul 7: Începând cu data de , vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani Articolul 8: Începând cu data de , vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani Articolul 9: Începând cu data de , vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani Articolul 10: Începând cu data de , se elimină cărţile de muncă şi carnetele de sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.

OBSERVAŢIE: După câte se pare, acest lucru se pare că i-ar fi „neliniştit“ pe unii dintre factorii de răspundere însărcinaţi de către Biserică cu organizarea Marelui Sinod Panortodox din 2016, aceştia fiind de părere că cele cuprinse în prezentul document ar fi trebuit făcute cunoscute publicului larg (popor şi clerici laolaltă) mai târziu şi nu la momentul respectiv, adică în vara anului 2014, şi că informaţiile scurse în mod cu totul ilegal ar fi provocat deja o aşa-zisă „nelinişte“ în popor, încă din vara anului 2014!!! Articolul 11: Până la data de se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii.

Articolul 1: Începând cu data de , toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine. Începând cu data de se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie. Începând cu data de se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene. Începând cu data de , se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale. Începând cu data de , se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore. Începând cu data de , se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ. Începând cu data de , se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare. Începând cu data de , se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.